Reys felanee

Handhaan veytha ekkala beethaa cycle dhuvvaa goi?

Eythee ge Injeenu heyrey adu ivi badhigey fuddanuga meedhaa heylee

Rodhi kendigen gos kiriyaa car egga thahnuvee

Iyye ga Rashma yah foni dhakkan cycle mathee fumunee.

Foni dhekkifa onnaane gulhayakah ledumun.

thaarumathee keytthi burin han dhiyumun

onnaane varah reechah Rashma setu vefa.

Ey kon thanakah baa muggandu felamun thi dhanee?

Thi madun dhuvvaa buraki theyo boigen viyas.

Coffee ah dhevidhaane thi cycalu hatharu kafun banna varu nukuriyas.