Nagoo neiy Himaaru

Varah hithamaigai boa eluvaalaigen, valu thereygai himaareh otheve. Eythi othee varah bodu fikureh ga eve. Eythi mihen ovvaa Saaridoalheh ais esseve. Ey rahumaiy theriyaa eve. Kale ah thiya othee kihineh vefai heyyeve?

Himaaru: Aharen miothee varah bodu hitaama egga eve. …

My Brain in a jar

I would rather have my brain in a jar than in a body. But that’s not possible I would be dead. Brains does not survive without bodily functions that comes from a body, not from a jar. But there are …

HCP Bell Fuvahmulakah Vadaigathun

Dhuvahakee meelaadee in 1922 vana aharuge February mahuge 16 vana dhuvaheve. Vaguthakee e dhuvahuge iru fenun tholhili vagutheve. kulliyakah mulhi rashu thereah ivunu aadhayaa hilaafu haru adakun kuda kudhin thah birun roan feshi eve. gina bayaku aagamave kuraane nukuraane kameh …