Hama buddhi – Part 1

Sarukaaru ufan vun adhi design kurevifai vaa goiy. (Engireysi sarukaaruge asaasee gaanoon thakaa gulhuvaafa.)

Baeh liyuntherin mujuthama’aa sarukaaraa eh maana eh gai beynun kuramun dhey, e liyun thakun mi dheychakee thafaathu dheycheh kan dheyha vaakasheh nuhurey. Nama ves Mujuthama’ aa …