Aslu dhivehin ge bahakee kobaa?

Insaanaa dhuniye ah anna hisaabun feshigen eynaa dhiri ulhemun annanee ehen insaanun ge ehee aa eku. adhi dhuniye ah annanee ves ehen insaanakah depend vegen. dhen dhuniye ah aumaffahu eyna dhiri hurumattakaa fuddhaan jehey beynun thah fuddhan ehen meehun ge …

Insaafu ge feshun

Fairness nuvatha insaafu emme furathama feshigen aissa innanee dhefaraathuge baaru evvaru meehunge thereyn. ebaegge thereyga emmen ves evvarakah baaru gadha vefa, thalhaafolhumeh, nuvatha hanguraamayakah gossi nama dhefaraathah ves evvarakah gellun vaanekanmah fenijjeyaa emeehun dhen beynun vaanee vaahaka dhakkaigen massala hallu …

Alanaasi indhaane’ goi

Alanaasi akee dhivehin ge thereyga varah mashooru meyvaa eh. ehaa foni, angayah meeru, fani giraigen ves boan kamudhaa meyvaa eh. dhivehin zamaanussuren alanaasi hoadhaa ulhunee beyrun genesgen. sababakee raajjeyakee alanaasi ehaa fulhaa koh haddhaa thanakah nuvun.

engifaivaa gothuga kuree zamaanu …